Schizmatikai. Schismatics

Goda Palekaitė

320 psl. | 126×196 | © 2020 | LAPAS | ISBN 9786098198287

Schizmatikai – tai 10 fiktyvių pasakojimų apie pamirštas istorines asmenybes. Menininkės Godos Palekaitės knygos personažai – savamokslė dinozaurų atradėja Mary Anning, dangaus architektūrą empiriškai tyrinėjęs mistikas Emanuelis Swedenborgas, žydų-musulmonų rašytojas, orientalistas Essadas Bey – prikeliami naujam gyvenimui tarp history ir story svyruojančiuose tekstuose.
Knyga yra lietuvių ir anglų kalbomis.

 13.00

Liko 4

Add to wishlist
Produkto kodas: 9786098198287 Kategorijos: , Žymos: , ,

Goda Palekaitė yra šiuolaikinio meno ir performanso kūrėja bei tyrėja, jungianti menines ir antropologines praktikas. Jos kūriniai – tai tekstai, instaliacijos, scenografijos ir performansai, nagrinėjantys istorijos ir tiesos konstravimo bei naikinimo mechanizmus, politinį sapnų potencialą ir skirtingų geografijų bei naratyvų įtampas. Godos Palekaitės tarpdisciplininė veikla yra pristatoma Lietuvos ir užsienio kultūros institucijose, o 2019 m. buvo apdovanota Auksiniu scenos kryžiumi ir Jaunojo menininko premija.

Schizmatikai – tai 10 fiktyvių pasakojimų apie pamirštas istorines asmenybes. Menininkės Godos Palekaitės knygos personažai – savamokslė dinozaurų atradėja Mary Anning, dangaus architektūrą empiriškai tyrinėjęs mistikas Emanuelis Swedenborgas, žydų-musulmonų rašytojas, orientalistas Essadas Bey – prikeliami naujam gyvenimui tarp history ir story svyruojančiuose tekstuose.

Grožinės, akademinės literatūros ir meninio tyrimo elementus papildo amžininkų nuomonės, paskalos, padirbiniai ir fikcija. Dešimtyje pasakojimų aprašomos asmenybės pirmiausia pasirodė menininkės instaliacijose ir performansuose, pristatomuose šios dvikalbės knygos viduryje. Autorės santykį su faktais ir pramanais, tiesos ir žinių konstravimo mechanizmais bei transchronologinę laiko pajautą įvadiniame esė analizuoja kuratorius Valerio Del Baglivo, o schizmatikų kalbėjimo būdą poetiškai apibendrina Monikos Lipšic „Mįslė”.

Kaip dabartį išgydyti nuo nostalgijos?

Savo kūriniuose Goda Palekaitė ieško, kaip suserga pati istorija – kaip ji užsikrečia hegemoniškais diskursais, tikslumo ir tiesos validumo kriterijų apribotais akademinių disciplinų metodais, iškraipymais ir tiesiog pramanais. […] Menininkė yra surinkusi išsamų marginalizuotų istorinių personažų gyvenimų archyvą – archyvą žmonių, kėlusių klausimus ir prieštaravusių kultūrinėms klišėms bei politinei ideologijai.” – kuratorius Valerio Del Baglivo

„Keliuose, vedančiuose per svetimus sapnus, kartais slypi ženklai”, rašė Miloradas Pavićius, o Godos Palekaitės fantasmagoriškas protas ir kultūrinė vaizduotė „Schizmatikuose” iš tokių ženklų sukūrė daugialypį istorinį teatrą. Per šimtmečius dykumose ir presbiterijose susipynę kontekstai iš šios knygos auga ilgomis kasomis. Tokias knygas, kaip ir sapnų gaudytojus, gali lydėti pasakiška sėkmė arba baisi neganda.” – kuratorė Monika Lipšic

EN intro
Schismatics consists of 10 short stories, in a fictitious way dealing with forgotten historical personas. Among them, artist Goda Palekaitė includes Mary Anning –– an amateur discoverer of dinosaurs, Emanuel Swedenborg –– a mystic who empirically explored the architecture of heaven, and Essad Bey –– a Jewish-Muslim writer and orientalist. Here their lives are revived and balance between the lines of history and story.

Schismatics [skɪzˈmatɪks, sɪzˈmatɪks] –– leftovers of history, futurists from the past who were considered by their contemporaries to be dissidents, heretics, fanatics, and perverts –– liminal minds who succeeded to break through deep-rooted knowledge.

Goda Palekaitė is a contemporary artist and researcher whose work combines visual, literary, performative and anthropological practices. Exploring the politics of historical narratives, the agency of dreams and collective imagination, and social conditions of creativity, her work evolves around long-term projects that manifest as performances, scenographies, installations, and texts. Her performances, solo and group shows are being presented internationally. In 2019 Goda Palekaitė received The Golden Stage Cross and the Young Artist’s Prize for her artistic contributions across disciplines.

The book fuses elements of fiction, academic writing, and artistic research, and intertwines with rumours, forgeries, and inventions. Previously, its characters and narratives have already appeared in Palekaitė’s performances and installations, which are presented in the middle of this bilingual edition. In the introductory essay, Valerio Del Baglivo analyses the author’s exploration of facts and fiction, the mechanisms of knowledge production, and the trans-chronological perception of time. At the end of the book, Monika Lipšic’s ‘Riddle’ reflects on a ‘schismatic poetics’.

How to cure the present from nostalgia?
Throughout her work, Palekaitė explores how history can become ‘sick’ by being infected with hegemonic discourses and restrictive academic methods of validating truth, corruptions and pure inventions. […] In this book, the artist has established an extensive archive of the lives of marginalised historical figures, who resisted and questioned cultural clichés and political ideologies.”
Curator Valerio Del Baglivo

Autorius