Asmuo ir veiksmas

Karol Wojtyła

397 psl. | 140×210 | © 1997 | ISBN: 9986-590-47-7
Iš lenkų kalbos vertė Romanas Plečkaitis

Šioje knygoje tiriamas žmogaus veikimas ir drauge pats žmogus, kiek savo veikimu jis pasireiškia ir tampa suprantamas. Todėl knyga bent tiesiogiai nėra etikos veikalas, net jai iš jos plaukia etikai labai reikšmingos išvados. Filosofinė disciplina, kuriai ši refleksija priklauso, yra veikiau antropologija.

 5.00

Liko 7

Add to wishlist

„Asmuo ir veiksmas“ – preciziškai filosofinė knyga. Jai nebūdinga jokios nuolaidos tam „dievotumui“ į kurį per dažnai linkę katalikų filosofai. Tačiau jei norime knygą suprasti visa jos apimtimi, neturime niekaip pamiršti, kad ji yra didžiojo religijos veikėjo ir Katalikų Bažnyčios kardinolo kūrinys. Veikalo užnugaryje turbūt galima matyti ekleziologinę intenciją ir lyg „užuomazginę teologiją“, ypač turint omenyje Autoriaus turtingą pamokslininko patirtį ir tokius jo veikalus kaip „Atsinaujinimo pagrindai“ ar „Prieštaravimo ženklas“.

„Ne kartą esu įsitikinęs, kad knygoje „Asmuo ir veiksmas“ išdėstyti apmąstymai padeda man susitinkant su įvairiais asmenimis, didžiulėmis tikinčiųjų miniomis, kada būnu išvykęs į apaštalines keliones.“ (Jonas Paulius II)

Autorius